බලය සහ ආධිපත්‍ය - Power And Authority

‘’බලය දුශනය කරයි’’ යන්න අර්ධ සත්‍යක් පමනි.  අන්ත යටහත් බවද ඒ තරමටම දුශනයට නැඹුරුය.ජිව සමාජිය ලම්බකය, සහයෝගීතාවයේ සිට දුශ්ඨ ඒකාධිපතිවාදය වෙත ගෙනගියවිට මුුලු සමාජයම දුශනයෙන් පිරීයයි.
  එවැනි සමාජයක් භෞතික වශයෙන් ඉදිරියට යාමට පුලුවන.පිරමීඩයක්  ගොඩ නැගිම සදහා ගල් ටොන් 4883000 ක් වහලුන් ලවා ඇද්දවිය හැකි නමුත්.එම විකාත වු සමාජ ව්‍යුහය තුලම එහි අවසානය වු බව අමතක නොකල යුුතුය
ආධිපත්‍ය පවත්වාගත හැක්කේ එක්තරා පිරිසක් මත එක්තරා කාලයකට පමනි.සුපිරි ගෝත්‍රයේ උනුසුම් වාර්තාවරනය මැද උවද මෙහි සීමාවක් තිබේ.මෙම සීමාවට පැමිනිිමෙන් පසු  ජීව සමාජීය ලම්බකය සීරුවෙන් මැද පිහිටි සමතුලිත ලක්ශයට පැමිනුනහොත්.එම සමාජය වාසනාවන්ත එකක් ලෙස හැදින්විය හැකිය .
නමුත් බොහෝවිට සිදුවි ඇත්තාක් මෙන්.මෙය ඒ අතටත් මේ අතටත් පැද්දෙන්නට වුවහොත් අපගේ ආදි මුතුන් මිත්තන් නොසිතු පරිමානයකින් අපේ  පොලව මත මිනිස් ලේ ගලායනු ඇත .
(ආචාර්ය ඩෙස්මන් මොරිස්ගේ මනුසත් උයන කෘතියෙන්) 


Comments

Popular posts from this blog

Dr.අමිත් මුනීන්ද්‍රදාස ගැන ආයෙත් කියවමු

ලාංකිකයින්ට අවශ්‍ය සමාජමාධ්‍ය (Social media we need)